Семейни констелации

¢Семейни констелации е ефективен и мощен метод за разкриване на несъзнателните сили, обвързаности и идентификации в семейството, от което произхождаме и това, което самите ние впоследствие създаваме. Обичайно се смята, че всичко, което се случва с нас е резултат единствено на нашите действия или на нашите грешки и че всичко, което преживяваме е свързано само с нашето лично минало. Констелациите ни показват, че когато правим нещо, което не искаме да правим или когато не правим нещо, което ни се иска да направим- това е по-скоро свързано с влиянието на други членове от нашата родова система и е резултат от нещо, което те са извършили, пренебрегнали или нещо, което не са довършили. Подобни последствия може да крият корена си в живота на наши починали предци, които дори не познаваме. Когато търсим подобни влияния назад в линията на предците ни, откриваме причината за опасни болести като рака, за психичните разстройства, пристрастяванията, нещастните случаи, повтарящите се неуспехи и трудности.
Семейните констелации правят видими невидимите по-рано влияния – нишките, които са вплетени в нашия живот и които ни освобождават да проявим потенциала си и да сътворим собствения си живот и съдба , когато с благодарност ги осъзнаем и прекъснем в полето на констелациите.
Осветляването на скритата динамика в семейната система и символното възстановяване на първичния ред в нея имат мощен терапевтичен ефект както върху реалните членове на семейството поотделно, така и върху функционирането на системата като цяло…Когато разтворим блокажите, Любовта потича като пълноводна река и ни зарежда със сила.

Етюдните констелации (Петък вечер)са метод, чрез който в кратък формат можем да надникнем в движещите сили на душата отвъд предположенията на ума и ако ни се даде да видим корена на поставения проблем – да го освободим. Понякога виждането на истината може да ни направи свободни, друг път тази картина има нужда да се разгърне във времето, докато решението дойде.

Констелациите са групова практика, в която други (обикновено непознати) хора поемат да играят ( представляват ) вас и хората от вашето семейство, според избраната тема. Не е нужно да знаят нещо предварително за вас и проблема, който поставяте, за да разгърнат точната картина на вътрешната реалност. Този феномен макар да не е намерил своето научно обяснение (освен в квантовата физика и огледалните неврони) дава велиполепни практически резултати.

През преживяванията на представителите можем да разпознаем себе си, своите вътрешни гласове или пък гласовете на майка си и баща си, на свои роднини и близки, замесени по неочакван начин във вътрешната картина, която носим.

Да бъдещ представител е умение, което всеки човек носи като потенциал, но така също е и умение, което се развива. В началото може да ви е трудно да поставите граница между своите преживявания и тези на някой друг, чиято роля сте приел да играете, но с опита идва и увереността и ясното разграничаване.

Повече за метода”Системни семейни констелации”:
Статия за метода от в. Труд, може да прочетете ТУК.


Разговор за семейните констелации по телевизия BiT

Често се случва да правим неща в живота си, които дълбоко не желаем, водени от нещо по-силно от нас или се случва да не правим неща, които харесваме и обичаме. И в двата случая ние не изживяваме нашата собствена съдба. Това ни наранява и обезсърчава, живеем с усещането, че не ние избираме пътищата, по които да вървим през живота си. Чувстваме се като марионетки на нещо по-силно и властимащо… Понякога неприятните емоции и чувства, мъката, която носим в сърцата си към човек или ситуация в нашия живот са силни и ни блокират така, че се чувстваме неспособни и безпомощни да променим живота си. Живеейки неосъзнато, привикваме с това състояние и дори преставаме да търсим начини да излезем от кръга, в който се въртим.
Чрез метода „Системни семейни констелации“ можем да превъзмогнем затрудненията, с които живеем години наред, от детска или по-напреднала възраст. Всеки човек на Земята се ражда в точно определено време, с точно определени взаимовръзки в семейната система.
Методът разглежда отделния индивид като част от цялото и в основата му стои тезата, че когато някой от принципите на семейната система е нарушен в миналото, дисбалансите се коригират от някой по-млад член на семейството. Оказва се, че той е застанал не там, където е мястото му, борейки се да възстанови нарушения баланс и хармония в семейството и поема неволи и съдба, които не са негови. Застанал на чуждо място, той подпомага своите родители, подкрепя родените или неродените си братя и сестри или свои роднини от предишни поколения, които дори не познава. Често поемането на „грижите“ на някой друг се случва още в детска възраст и с напредването на възрастта се усилва чувството, че не е на мястото си или живее чужд живот.Затрудненията и емоциите от детството се пренасят в средната възраст и влияят на приятелската среда, интимните връзки, професионалната изява, здравето, начините по които печелим или харчим пари и се изразяват различно.
Системните семейни констелации са мощен трансформиращ метод, който онагледява нанесените на семейната система рани. След преподреждането й в правилен архетипен ред чрез изпълняването на конкретни протоколи и движения се възстановява баланса в системата и се отприщва потока на любовта. Откривайки корена на затрудненията си, преживявайки отново своята мъка в полето на констелациите, приемайки реалността и съдбата си, клиентите намират равновесие и хармония в своя вътрешен свят и това им дава свободата да изживеят живота си по най-добрия начин, на който са способни!

Още за констелациите можете да научите във видеото, което следва, а пълното интервю може да гледате във Видео:

Съставяне на генограма

Генограмата е форма на генеалогическо дърво, съдържащо информация за три поколения . В нея се включват определени факти от живота на членовете на системата, което позволява на клиента да осъзнае семейните взаимоотношения и взаимосвързаност, както и своята принадлежност към системата, посредством последователността от дати и събития.

Генограмата позволява да се видят и осъзнаят нагледно системните отношения в конкретната фамилна система, които са съществували и съществуват до момента преди началото на констелацията.

Генограмата би могла да покаже например, че в продължение на няколко поколения назад, винаги първото дете е умирало при раждане. Или, че браковете са се сключвали на едни и същи дати. Както, че има повторяемост на суицидни случаи от поколение на поколение с определена закономерност. Нагледно дава и информация за затруднения в общуването, образованието, работното място. Понякога дори самото съставяне на генограмата носи огромна полза на клиента, тъй като той може да открие историята на рода си, мислено да се свърже с предците си и да получи от тях повече увереност и сила… Много често в полето на интервюиращия се активира подсъзнателната информация на клиента и той „вижда” закономерности и зависимости, които преди това не е осъзнавал…
Въпросите, за които трябва да се подготвите предварително, може да си изтеглите от тук.
За да запазите своя констелация, обадете се на 0878115851.

Comments are closed