Видео

Пълна лекция на Росица Божкова – Михайлова (Ука) за регресиите в минали животи и осъзнаването на родовите връзки.
Беглика фест 2016


Това предаване е посветено на темата за преражданията  – как преживяванията от минали животи се отразяват върху нашите днешни избори и проблеми. Може да видите откъс от сеанс за изследване на минал живот с Росица Божкова.