Втори кръг на Аз-а

Вторият кръг на творението ни среща с темите за дуалността – светът на промените, който споделяме с балансирането между противоположностите като на вътрешният мъж и вътрешната жена, сянката и персоната, морала и сексуалността, удовлетворението и удоволствието от живота срещу вината, критиката и осъждането.

Разглеждаме ролята на чувствата и емоциите в придвижването ни по пътя на душата. С методите на енергийната психология работим с основните вътрешни демони – вината и негодуванието, ниската самооценка и не-приемане на себе си. Разглеждаме кога и как се формират ограничаващите вярвания, както и основните грешки на възпитанието при децата, водещи до блокиране и неприемане на чувствата, загуба на спонтанността и страстта към живота. Ще поработим и върху способността ни за изпитване на радост и удоволствие, приемане на промяната и насладата от живота.


Имате нужда от работа с вашата втора чакра , когато:

 • Вината е ваш естествен емоционален фон;
 • Чувствате се използвани, наранени и не вярвате, че може да сте обичани за това, което сте.
 • вътрешно критикувате и се самокритикувате, играете на Съдник и Жертва;
 • Имате ниско самочувствие и като че ли не се харесвате и одобрявате;

Промяната:

 • Радостта е вашето естествено състояние; умеете да се наслаждавате на живота;
 • Не се обвинявате, нито пък обвинявате другите,
 • Какво ще си кажат другите вече не е ваш проблем;
 • Създавате здравословни връзки с хора, които ви почитат;
 • Зачитате чувствата (и своите и на другите);
 • Познавате и  приемате своята сянка. Знаете, че тя ви носи сила;
 • Разпознавате вътрешните гласове на мама и тате и се дистанцирате от тях;
 • Знаете как да управлявате негативните емоции.

Събития: