Програма “Живей себе си!”

Програмата “Живей Себе си” е подходяща за онези, които имат нужда от промяна в живота си, но се чувстват изгубени, не на мястото си, объркани, безсилни или просто депресирани, за да я направят. Включва пакет от пет срещи или комбинация от следните услуги:

–  Начална Консултация – с помощта на енергиен / кинезиологичен тест , се откриват основните блокиращи вярвания, ограничения и първопричини за даден проблем, както и наличието на основополагащи травми и техният произход. Основополагаща травма е всяко събитие с негативно продължително въздействие върху личността. Това събитие може да се е случило в ранното детство , дори в пренаталния период или по време на раждането , да е напълно забравено или потиснато, но да продължава да оказва влияние до днес. Откриването на основополагащата травма е съществено за разрешаването на проблема и освоождаването на емоционалния заряд, заключен в него.

Понякога теста показва, че първопричината е в отминал живот и тогава се прави регресия, друг път показва, че е в семейната родова карма и тогава се прави констелация.

Регресия, работа с вътрешното дете, отработване на пренатална травма –

Констелация

Заключителна среща   – очертават се следващи стъпки към желаната промяна и подходящите методи и практики.