Хюмън дизайн на новите хора

Всички ние искаме да общуваме с децата си правилно, да ги възпитаме правилно, да се държим с тях както е най-правилно. Но познаваме ли наистина техните личности, за да сме напълно сигурни кое е правилно? А дали познаваме самите себе си и действително ли постъпваме с децата си така, както си мислим, че постъпваме?

Хюман Дизайн вероятно може да даде отговори на тези и на много други въпроси, които със сигурност вълнуват всяка майка – въпроси, които касаят опознаването на детето ѝ като отделна личност, опознаването на нейната собствена личност (сигурна съм, че в процеса на отглеждане на детето/децата си сте научили и продължавате да учите нови неща за себе си) и най-вече въпроси, които са свързани с изграждане на здрави и щастливи взаимоотношенията със своето дете, индивидуална връзка между тези две отделни личности – майката и детето.

Системата Хюман Дизайн е наука за диференциацията. Тя показва как всеки от нас има индивидуален, автентичен Аз и уникален път, по който върви в живота си. Хюман Дизайн не иска от вас да повярвате в нищо. Системата е една покана да участвате в експеримент на живо – експеримент, който засяга това, което (вярвате, че) сте, и който ви дава нужните инструменти и насоки, за да промените трайно живота си и да стигнете до този автентичен Аз, да живеете като себе си.

Картата, която Хюман Дизайн ползва (т.нар. Бодиграф), представлява прецизен план, разкриващ как сме устроени генетично да взаимодействаме със света и как функционира нашата уникална индивидуалност – съзнаваната и несъзнаваната част от нея.

В процеса на експеримента ще установим колко мащабно и колко дълбоко сме били обуславяни в живота си от самото му начало – най-вече от своите родители, но и от обществото, приятелската среда, работната среда и т.н. Ще си спомним колко често авторитетите около нас са ни сравнявали с някой друг, заличавайки малко по малко нашата индивидуалност. Ще установим, че в повечето време нашето поведение и нашите действия задоволяват нечии чужди желания, нечии чужди очаквания. И когато проумеем и започнем да функционираме съгласно нашата индивидуалност, пластовете обуславяне ще започват един по един да отпадат и пред нас ще се разкрие човекът, който сме предопределени да бъдем. И ще заживеем живота, който е подходящият за нас. С лекота.

Живеейки като себе си и знаейки дизайна на своето дете ще ни помогне неимоверно много да го насърчаваме в това и то да бъде себе си, да живее съгласно своята индивидуалност. Ще ни помогне да изградим едни уникални взаимоотношения с него, уважавайки своята и неговата идентичност, без обуславяне, без следване на общовалидни норми. Ще ни помогне да изградим различна връзка с всяко от децата си, без да се тревожим, че не им даваме еднакво или не ги обичаме еднакво. Тъкмо напротив – това знание ще ни помогне да ги обичаме еднакво, давайки им различното, от което имат нужда.

Цена: 15 лева

Водеща: Лилия Манолова – специалист в сферата на Хюман Дизайн, преминала е няколко нива на обучение към Международното училище по дизайн на човека (International Human Design School) – единствената институция, издаваща сертификати в тази област. Лили е изкарала и няколко специфични курса касаещи конкретни Хюман Дизайн теми и продължава да усъвършенства познанията си с участия в други тематични курсове, лекции и по-високи нива на обучение. Лили е и част от екипа на студио “Янтра” с фокус върху йога за бременни и йога за мама и бебе.

За записване, моля пишете на: info@natalyoga.net

Comments are closed.